Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài biên soạn tiêu chuẩn "Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén"
5/12/17 4:55 PM

Ngày 12/5/2017, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả của đề tài biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam TCVN "Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén" - mã số TC 31-14, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) thực hiện. Chủ tịch Hội đồng - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng  TS. Hoàng Quang Nhu chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Thay mặt nhóm tác giả trình bày kết quả thực hiện đề tài, TS. Hoàng Minh Đức cho biết, dự thảo tiêu chuẩn TCVN "Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén" được biên soạn dựa trên việc chuyển dịch từ tiêu chuẩn gốc của Nga - Gost 17624:2012 để đồng bộ với hệ thống TCVN về thiết kế và nghiệm thu kết cấu bê tông hiện đang áp dụng có nguồn gốc từ tiêu chuẩn Nga như TCVN 5574:2012 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" và TCVN 10303:2014 "Bê tông - kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén". Việc biên soạn dựa trên việc chuyển dịch trung thành tiêu chuẩn gốc, có loại bỏ một số nội dung không phù hợp điều kiện Việt Nam.

Theo đánh giá của các chuyên gia phản biện của Hội đồng, việc biên soạn tiêu chuẩn TCVN "Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén" là rất cần thiết trong thực tế hiện nay để kiểm tra chất lượng các sản phẩm và cấu kiện bê tông do phương pháp siêu âm là một trong những phương pháp thí nghiệm không phá huỷ được sử dụng rất phổ biến trong việc kiểm tra cường độ chịu nén của bê tông. Dự thảo TCVN "Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén" do nhóm tác giả biên soạn có chất lượng chuyển dịch tốt, đáp ứng yêu cầu về bố cục và kết cấu tiêu chuẩn, bản thuyết minh đầy đủ, chi tiết, có cơ sở cho dự thảo tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phản biện và các thành viên của Hội đồng cũng trao đổi thêm với nhóm tác giả về một số nội dung cần điều chỉnh, trong đó có việc sửa đổi lại phạm vi áp dụng tiêu chuẩn là chỉ thay thế phần xác định cường độ chịu nén trong tiêu chuẩn TCVN 9357: 2012 "Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm"; làm rõ một số thuật ngữ mới như: thành phần bê tông danh định, cường độ bê tông danh định…, sửa một số câu dịch chưa rõ nghĩa và bổ sung thêm các bản vẽ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Hoàng Quang Nhu đánh giá cao chất lượng biên soạn dự thảo TCVN "Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén" của nhóm tác giả, đồng thời nhất trí với các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng. Theo đó, TS. Hoàng Quang Nhu đề nghị nhóm tác giả tiếp thu các ý kiến của Hội đồng, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn, nộp về Bộ Xây dựng để làm các thủ tục công bố.

Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng đã bỏ phiếu thông qua kết quả thực hiện Đề tài biên soạn TCVN "Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén" với đánh giá mức xếp loại xuất sắc./.


Minh Tuấn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE