Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu xây dựng danh mục tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
5/3/17 12:11 PM

Ngày 28/4/2017, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu xây dựng danh mục tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Đề tài do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), Chủ tịch Hội đồng.

Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt nhóm tác giả, TS Phạm Đức Hạnh trình bày Báo cáo tóm tắt Đề tài Nghiên cứu xây dựng danh mục tiêu chuẩn về TKNL trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Theo đó, mục tiêu của Đề tài nhằm xây dựng danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật về TKNL trong các tòa nhà ở Việt Nam, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện Hệ thống danh mục này trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Để thực hiện Đề tài, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực TKNL trong công trình xây dựng trong nước và những điểm phù hợp của hệ thống tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới khi áp dụng vào điều kiện thực tế của Việt Nam, từ đó xây dựng những tiêu chí quy hoạch và thiết lập danh mục các quy chuẩn về TKNL cần quy hoạch đến năm 2030.

Các hệ thống tiêu chuẩn về TKNL được nhóm tác giả tập trung nghiên cứu là: Tiêu chuẩn ISO; Tiêu chuẩn châu Âu; Tiêu chuẩn Anh; Tiêu chuẩn Nga; Tiêu chuẩn Mỹ. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng tham khảo hệ thống tiêu chuẩn của các nước trong khu vực như: Trung Quốc, Úc, Singapore, Malaysia, Thái Lan nhằm đúc rút những ưu điểm trong hệ thống tiêu chuẩn về TKNL của các nước, đồng thời tạo tính cập nhật, hội nhập cao cho hệ thống tiêu chuẩn về TKNL của Việt Nam.

TS. Phạm Đức Hạnh nêu lên định hướng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về TKNL trong các công trình xây dựng ở Việt Nam, về cơ bản nên dựa trên sự tham khảo hệ thống tiêu chuẩn ISO và hệ thống Tiêu chuẩn châu Âu. Vì 2 hệ thống tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở ưu thế của hệ thống tiêu chuẩn hóa tốt nhất trên thế giới.

Sau khi nghe TS. Phạm Đức Hạnh trình bày Báo cáo tóm tắt Đề tài Nghiên cứu xây dựng danh mục tiêu chuẩn về TKNL trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đã đưa ra những ý kiến góp ý giúp nhóm tác giả hoàn thiện Báo cáo.

TS Nguyễn Trung Hòa - chuyên gia phản biện nhận xét, Đề tài được nhóm tác giả thực hiện công phu, bài bản và đảm bảo chất lượng. TS. Nguyễn Trung Hòa đồng ý với nhóm tác giả khi nêu lên định hướng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về TKNL trong các công trình xây dựng ở Việt Nam về cơ bản nên dựa trên sự tham khảo hệ thống Tiêu chuẩn ISO và hệ thống Tiêu chuẩn châu Âu.

Tuy nhiên, TS. Nguyễn Trung Hòa góp ý với nhóm tác giả cần rút gọn nguyên tắc chung khi đề xuất quy hoạch hệ thống và lộ trình thực hiện, đồng thời đưa ra khỏi danh mục tiêu chuẩn về TKNL trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật những tiêu chuẩn không, ít có liên quan. Trong khi đó, bà Châu Thị Thu Hà - thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng góp ý, nhóm tác giả cần đưa ra danh mục những tiêu chuẩn ưu tiên thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2021.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đánh giá: Nhóm tác giả đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, sản phẩm của Đề tài là cơ sở quan trọng để Bộ Xây dựng đưa ra những chính sách kịp thời và hợp lý trong lĩnh vực TKNL trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Công Thịnh đề nghị nhóm tác giả rà soát lại Báo cáo, chỉnh sửa những thuật ngữ cho phù hợp hơn, rút gọn danh mục tiêu chuẩn về TKNL trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và HTKT, trong đó chú ý đặc biệt đến danh mục những tiêu chuẩn về TKNL trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật cần ưu tiên thực hiện trước.

Ông Nguyễn Công Thịnh yêu cầu nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng, sớm hoàn thiện Báo cáo, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.
Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm Đề tài Nghiên cứu xây dựng danh mục tiêu chuẩn về TKNL trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện, với kết quả đều đạt loại Khá.
 

Trần Đình Hà
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE