Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu kết quả các nội dung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
2/17/17 2:50 PM

Ngày 14/2/2017, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả các nội dung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP). Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn là Chủ tịch Hội đồng, dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ là thành viên Hội đồng, lãnh đạo Viện VIUP.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo VIUP trình bày Báo cáo tóm tắt các nội dung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 của Viện. Theo đó, thực hiện Hợp đồng với Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2016, VIUP đã thực hiện 13 nội dung nhiệm vụ, bao gồm: 6 nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng và theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Xây dựng, 7 nhiệm vụ hoạt động thông tin tuyên truyền thường xuyên phục vụ các hoạt động nghiên cứu, triển khai, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế của tổ chức, của ngành, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và duy trì cơ sở vật chất của tổ chức và nhiệm vụ thường xuyên khác theo chức năng.
Kết thúc năm 2016, VIUP đã hoàn thành 13 nội dung nhiệm vụ theo nội dung đề cương và tiến độ hợp đồng đã ký với Bộ Xây dựng. Các nội dung nghiên cứu đảm bảo thu thập được cơ sở dữ liệu phong phú thông qua khảo sát, điều tra, phỏng vấn tại các địa phương, tổng hợp ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời đưa ra những giải pháp và kiến nghị cho từng nội dung nhiệm vụ nghiên cứu.

Thực hiện các nội dung nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, VIUP đã hoàn thành các sản phẩm chính bao gồm: Báo cáo nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tư vấn nước ngoài trong công tác lập, phản biện các đồ án quy hoạch xây dựng; Báo cáo đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm: Xử lý chất thải rắn, ùn tắc giao thông, quản lý nghĩa trang); Báo cáo xác định các tiêu chí đô thị phát triển bền vững, đô thị xanh, huyện nông thôn mới; Cơ sở thông tin dữ liệu và bản đồ quy hoạch xây dựng 32 tỉnh và đô thị miền Bắc; Báo cáo tổng hợp, thông tin hạ tầng kỹ thuật 15 tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc, 16 tỉnh đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ; Bộ sản phẩm về cơ sở dữ liệu hệ thống các TCVN, QCVN trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật - giai đoạn 2.

Bên cạnh đó, những nội dung khác thuộc chức năng thường xuyên của Viện VIUP bao gồm: Đào tạo, hội thảo khoa học, phát hành tạp chí, rà soát, kiểm tra đánh giá công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng ở các địa phương cũng được Viện thực hiện đầy đủ và đảm bảo chất lượng từng nội dung cụ thể.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo VIUP trình bày Báo cáo, các thành viên Hội đồng đã đưa ra những nhận xét, góp ý giúp Viện VIUP hoàn thiện nội dung Báo cáo để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đánh giá cao nỗ lực của VIUP trong việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn yêu cầu VIUP xây dựng Báo cáo tóm tắt một cách cô đọng, xúc tích và đầy đủ về kết quả thực hiện 13 nội dung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016, gửi Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (thuộc Bộ Xây dựng) xem xét, báo cáo Thứ trưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn lưu ý, trong Báo cáo tóm tắt, VIUP phải đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm giúp lãnh đạo Bộ Xây dựng nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết, thông qua đó thực hiện tốt hơn nữa các chức năng quản lý nhà nước của Bộ.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE