Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu Đề tài: “Xây dựng kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng cán bộ của học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị giai đoạn 2013 - 2015”
7/13/16 1:53 PM

Ngày 12/7/2016, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức họp nghiêm thu các kết quả của Đề tài “Xây dựng kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng cán bộ của học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) giai đoạn 2013 – 2015”. Chủ tịch Hội đồng - TS. Hoàng Quang Nhu - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu.

Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, báo cáo với Hội đồng nghiệm thu, TS. Nguyễn Công Khối cho biết, học viện AMC trong những năm qua đã nỗ lực, tích cực triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, vận hành nhiều loại chương trình và tài liệu. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành phải sử dụng một số chương trình, tài liệu đã cũ, lạc hậu, các phương thức quản lý xây dựng đã lỗi thời mà chưa kịp chỉnh sửa, bổ sung. Do vậy, việc nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ KHCN này là rất quan trọng và cần thiết nhằm đưa ra được bộ chương trình - tài liệu chuẩn hơn, phù hợp với yêu cầu thực tế, phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Trong đó, đề tài phục vụ đặc biệt cho chương trình, tài liệu trong các khóa Bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp ngành Xây dựng và các khóa bồi dưỡng công tác kiểm soát viên chuyên ngành Xây dựng, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay.

Đề tài đã chỉnh sửa, biên soạn 07 chuyên đề trong Chương trình bồi dưỡng nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp ngành Xây dựng; chỉnh sửa, biên soạn 02 chuyên đề trong Chương trình bồi dưỡng công tác kiểm soát viên chuyên ngành Xây dựng.

Kết quả của Đề tài là bộ tài liệu giảng dạy gồm 9 Chuyên đề: Luật Xây dựng và Nghị định Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị; Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực tư vấn xây dựng; Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Văn bản hành chính và kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; Quản lý dự án đầu tư và phân tích, đánh giá kinh tế dự án đầu tư; Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và kiểm toán doanh nghiệp; Xây dựng quy trình kiểm soát trong doanh nghiệp.

Phát biểu nhận xét các kết quả nghiên cứu của nhóm đề tài, các chuyên gia phản biện cũng như các ủy viên của Hội đồng đều đánh giá rất cao tính khoa học, tính thực tiễn của đề tài, có hình thức kết cấu phù hợp đạt được mục tiêu đề ra, cũng như sự nghiêm túc trong quá trình tiến hành dự án của nhóm biên soạn.

Các thành viên của Hội đồng cũng đóng góp thêm một số ý kiến như loại bỏ một số tiêu chuẩn đã quá cũ; cập nhật thêm các tài liệu, văn bản QPPL mới ban hành; sửa lại các phần tên, mục cho thống nhất, rà soát một số phần có nội dung trùng lặp…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng - TS.Hoàng Quang Nhu nhất trí với các ý kiến đóng góp của Hội đồng và lưu ý nhóm tác giả tiếp thu để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua với kết quả xếp loại Khá.


Mai Anh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE