Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu Đề tài “Hoàn thiện, bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình”
6/22/16 5:11 PM

Ngày 22/6/2016, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi họp nghiệm thu kết quả nghiên cứu của Đề tài “Hoàn thiện, bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình”. TS.Hoàng Quang Nhu - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch hội đồng.

Báo cáo kết quả của Đề tài, Chủ nhiệm Đề tài - Th.S Vũ Hoàng Ngọc cho biết,  việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình đã được Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) triển khai ở nhiều nơi trong những năm qua. Tuy nhiên, từ năm 2008 trở lại đây, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến các hoạt động xây dựng liên tục được cập nhật, chuyển đổi và thay thế các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng trước đây, mới nhất là Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được ban hành, nên việc hoàn thiện, bổ sung chương trình, tài liệu “Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình” là cấp bách và cần thiết.

Thực hiện Đề tài này, nhóm Đề tài đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện 06 học phần và 32 chuyên đề với tổng thời lượng 1.600 tiết, bao gồm Phần I  - Kiến thức chung; Phần II - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Phần III - Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông; Phần IV giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện; Phần V - Giám sát thi công xây dựng công trình điện; Phần VI - Giám sát thi công xây dựng công trình bưu chính viễn thông. Việc hoàn thiện và bổ sung chương trình dựa trên nội dung tài liệu hiện có phục vụ cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo Chương trình khung được ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD. Bên cạnh đó, tài liệu cũng bổ sung thêm nội dung giám sát cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành, các tiêu chuẩn mới công bố, vật liệu, thiết bị  và công nghệ mới sử dụng cho thi công xây dựng công trình.

Nhận xét về kết quả của Đề tài, các chuyên gia phản biện và các ủy viên của Hội đồng đánh giá rất cao tính khoa học và thực tiễn của Đề tài, đã xây dựng được bộ tài liệu có hình thức kết cấu phù hợp đạt được mục tiêu đề ra, thể hiện sự nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu của nhóm biên soạn.

Các thành viên của Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến để giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm như đề nghị lược bỏ một số tiêu chuẩn đã quá cũ; bổ sung, viện dẫn thêm các tài liệu mới; sửa đổi một số thuật ngữ; bổ sung thêm phần thi công bê tông khối lớn, gạch không nung, sửa đổi lại mô hình hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Hoàng Quang Nhu nhất trí với các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, và đề nghị nhóm tác giả tiếp thu các ý kiến đóng góp làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu.

Đề tài được Hội đồng thông qua với số điểm 33,6 điểm, đạt loại Khá.


Mai Anh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE