Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài “Sổ tay kiểm soát chất lượng thi công xây dựng”
12/19/14 2:02 PM

Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng nghiệm thu

Ngày 19/12/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Sổ tay kiểm soát chất lượng thi công xây dựng” mã số RD 40-12 do Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Trình bày tóm tắt sự cần thiết và các nội dung cơ bản của Sổ tay, PGS.Lê Văn Kiều - chủ nhiệm đề tài cho biết: Hiện nay rất ít công trường xây dựng có các tiêu chuẩn thi công một cách đầy đủ. Trong khi đó, đối với ngành Xây dựng, chất lượng mỗi công trình xây dựng là yếu tố quan trọng nhất, thể hiện đầy đủ nhất giá trị kinh tế - xã hội của công trình đó. Nghị định số 15:2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng mà Chính phủ vừa ban hành đã quy định rất rõ về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng, quy định về quản lý an toàn, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng, khai thác và sử dụng công trình xây dựng; bảo hành công trình. Để có cơ sở thực hiện các chủ trương của Chính phủ, “Sổ tay kiểm soát chất lượng thi công xây dựng” là yêu cầu cấp thiết nhằm giúp các nhà thầu, chủ đầu tư cũng như các kỹ sư tư vấn, cán bộ quản lý nâng cao ý thức tuân thủ quy định của các tiêu chuẩn, lập biện pháp thi công phù hợp với từng công trình cụ thể, nâng cao chất lượng thi công, thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng.

Trong Sổ tay, nhóm biên soạn đã đưa vào danh mục các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu tương ứng với các công tác xây dựng được đề cập (công tác đất, nền móng, bê tông và bê tông cốt thép,…) để kiểm soát chất lượng. Mỗi công tác xây dựng được thể hiện đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn đối với phương thức thi công, chất lượng, quy trình thực hiện, kiểm tra và nghiệm thu. Tài liệu tham khảo chính để nhóm biên soạn Sổ tay này là “Sổ tay hướng dẫn Các yêu cầu tiêu chuẩn đối với chất lượng công tác xây dựng và lắp ghép” (tài liệu của Nga).

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều đánh giá cao tính cấp thiết và khả năng ứng dụng thực tế của đề tài. Để Sổ tay được gọn nhẹ, dễ hiểu, dễ sử dụng, các thành viên Hội đồng đã đóng góp một số ý kiến xác đáng về bố cục, câu chữ, về tính cập nhật của các văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng hợp các ý kiến, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - TS. Nguyễn Trung Hòa nhất trí với các đánh giá của Hội đồng; lưu ý nhóm tác giả nghiên cứu về cấu trúc bổ sung thêm các yêu cầu pháp luật đối với việc kiểm soát chất lượng; về các công tác nên bổ sung thêm công tác lắp đặt các hệ thống trong công trình (hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, cửa…), công tác hoàn thiện (đặc biệt phần mái); bổ sung thêm các lưu ý để đảm bảo chất lượng và an toàn lao động. Theo TS. Hòa, Sổ tay sau khi được hoàn chỉnh trên cơ sở các ý kiến của Hội đồng sẽ là một công cụ hữu ích cho các nhà thầu, nhà quản lý trong việc quản lý chất lượng thi công các công trình xây dựng. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu với kết quả xếp loại Khá.


Phòng TT-TL


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE