Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu 03 dự thảo tiêu chuẩn - Mã số : TC 41- 2013, Mã số : TC 42- 13 và Mã số : TC 43- 2013.
10/25/14 7:00 AM

Ngày 24/10/2014, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu 03 dự thảo tiêu chuẩn gồm : “Xi măng, thuật ngữ và định nghĩa; Xi măng- phân loại và Phụ gia khoáng cho xi măng” do ThS. Nguyễn Kiên Cường, ThS. Trần Thanh Quang và ThS. Hà Văn Lân thuộc Viện Vật liệu Xây dựng làm chủ nhiệm. ThS. Trần Đình Thái- Phó Vụ trưởng, Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo báo cáo của các chủ nhiệm dự thảo, 03 tiêu chuẩn này đều được ban hành trên dưới 10 năm và chưa được soát xét lại, trong khi đó, nhiều tiêu chuẩn về xi măng và sản phẩm có liên quan ở nước ngoài và Việt Nam đã được xoát xét lại và có một số thay đổi. Bên cạnh đó, có những sản phẩm xi măng mới được nghiên cứu sử dụng đã ra đời đi kèm các tiêu chuẩn kỹ thuật cần được cập nhật. Vì vậy, việc soát xét lại các tiêu chuẩn này bao gồm chỉnh sửa, lược bỏ cho phù hợp và bổ sung các thuật ngữ mới do có các sản phẩm mới là cần thiết để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, sản xuất và quản lý cho giai đoạn hiện nay.

Các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao kết quả mà các chủ nhiệm dự thảo thực hiện. Tuy nhiên, cả 03 dự thảo cần chỉnh sửa lại lỗi chính tả, thống nhất cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành và chỉnh sửa lại cách trình bài theo đúng quy định. Từ ngữ chỉ giờ và phút trong dự thảo cần thống nhất sử dụng là h và min.

Chủ tịch Hội đồng ThS. Trần Đình Thái - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường đã nhất trí với các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và đề nghị các chủ nhiệm dự thảo tiếp thu và chỉnh sửa. Đối với tiêu chuẩn Xi măng- phân loại cần bổ sung thêm tiêu chí đánh giá thời gian đông kết của xi măng; Đối với tiêu chuẩn Xi măng, thuật ngữ và định nghĩa cần bổ sung thêm các thuật ngữ và định nghĩa về Puzolan, xỉ lò cao, phụ gia trắng, thủy hóa xi măng và xi măng poóc lăng tro bay; Đối với tiêu chuẩn Phụ gia khoáng cho xi măng vẫn giữ nguyên tên dự thảo và cần làm rõ thêm khái niệm về nước sạch.

Với kết quả đạt được, 03 dự thảo tiêu chuẩn đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp loại Khá./.

Bích Ngọc


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE