Thông tin chuyên đề
 
Tổng luận mới: Lồng ghép môi trường trong quy hoạch và quản lý đô thị
12/30/16 12:30 PM

Số tổng luận: Số 3 năm 2016.

Số trang: 62.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1204/1205 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Theo báo cáo của Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) “Lồng ghép môi trường trong quy hoạch và quản lý đô thị - Những nguyên tắc và giải pháp cho các thành phố trong thế kỷ XXI”, thế giới đang trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng, cùng với đó là những thách thức lớn về môi trường. Khu vực đô thị chỉ chiếm trên 2% diện tích đất toàn cầu nhưng là nơi sinh sống của trên một nửa dân số thế giới và tiêu thụ đến 75% tài nguyên thiên nhiên. Sự phát triển của các thành phố có thể gây nhiều tác động đến các hệ sinh thái nhạy cảm xung quanh như khu vực đất ngập nước, các hệ sinh thái đồi, rừng... Tuy nhiên, sự phát triển của các đô thị cũng tạo ra cơ hội để xây dựng các thành phố, thị trấn bình đẳng, sáng tạo và bền vững hơn.Các thành phố có vai trò quan trọng trong việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường.Thông qua việc nghiên cứu Báo cáo của UNEP, Trung tâm Thông tin đã biên dịch, biên soạn thành cuốn Tổng luận “Lồng ghép môi trường trong quy hoạch và quản lý đô thị”. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học để có thể áp dụng cho quá trình đô thị hóa của Việt Nam, ứng phó với các thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Nội dung Tổng luận gồm V phần:

I. Phần giới thiệu.

II. Các vấn đề môi trường đối với thành phố.

III. Các chiến lược lồng ghép vấn đề môi trường vào công tác quy hoạch và quản lý đô thị.

IV. Kết luận: Các nguyên tắc lồng ghép vấn đề môi trường trong quy hoạch và quản lý đô thị.

V. Kinh nghiệm lồng ghép vấn đề môi trường vào quy hoạch và quản lý đô thị ở một số quốc gia.


Trung tâm Thông tin


Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE