Thông tin chuyên đề
 
Tổng luận mới: Chính sách phát triển nhà ở và các tiện ích xã hội của Liên bang Nga đến năm 2020
9/26/16 9:47 AM

Số tổng luận: Số 1 năm 2016.

Số trang: 71.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1188/1189 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Nhà ở là nhu cầu thiết yếu và là quyền cơ bản của con người. Ở các quốc gia trên thế giới, dù điều kiện kinh tế khác nhau, việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân, nhất là các đối tượng được ưu tiên về mặt xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ. Mỗi quốc gia có một cách thức khác nhau để giải quyết vấn đề này. Để thực hiện mục tiêu của Chương trình “Nhà ở cho các gia đình Nga” và Chương trình quốc gia “Đảm bảo nhà ở tiện nghi ở mức giá hợp lý cho công dân Nga”, Chính phủ Liên bang Nga đã xây dựng và phát triển nhiều giải pháp chiến lược, trong đó có giải pháp về phát triển tín dụng nhà ở thế chấp. Thông qua việc sưu tầm, nghiên cứu tài liệu của Liên bang Nga về phát triển nhà ở xã hội và chiến lược phát triển tín dụng nhà ở thế chấp đến năm 2020, Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng đã biên soạn cuốn Tổng luận: “Chính sách phát triển nhà ở và các tiện ích xã hội của Liên bang Nga đến năm 2020” với hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản của Việt Nam.

Nội dung gồm 3 phần:

Phần 1: Khái quát sự phát triển ngành nhà ở & tiện ích xã hội Liên bang Nga những năm gần đây (từ 2010).

Phần 2: Chương trình Quốc gia “Bảo đảm nhà ở tiện nghi có mức giá hợp lý cho công dân Nga”.

Phần 3: Chiến lược phát triển tín dụng nhà ở thế chấp của Liên Bang Nga giai đoạn đến năm 2020.


Trung tâm Thông tin


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE