Thông tin chuyên đề
 
Tổng luận mới: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén
1/15/16 9:44 AM

Số tổng luận: Số 3 năm 2015.

Số trang: 53.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1151/1152 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Đô thị nén là triết lý phát triển đô thị bền vững được đưa ra trước tình hình phát triển lan tỏa thiếu trật tự của khu vực đô thị. Hình thái của đô thị nén được quyết định bởi mật độ dân số và công trình xây dựng tại đô thị, nhấn mạnh các sách lược sử dụng đất đai hỗn hợp và khai thác với mật độ cao, chủ trương cho người dân cư trú tại những nơi gần với địa điểm làm việc và các cơ sở dịch vụ cần thiết trong cuộc sống thường ngày, là một kiểu tư duy mới dựa trên sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai và phát triển đô thị phồn vinh. Bước vào thế kỷ 21, trong bối cảnh mà sự tương tác giữa đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa đã đem lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các đô thị, thì định hướng quy hoạch xây dựng hình thái đô thị nén tại một số đô thị của Việt Nam cũng nên được xem xét vận dụng. Thông qua việc nghiên cứu tài liệu “Quy hoạch và thiết kế đô thị nén” của tác giả người Nhật Kiyonobu Kaido, Trung tâm Thông tin đã lựa chọn những nội dung phù hợp để biên soạn cuốn Tổng luận “Quy hoạch và thiết kế đô thị nén”. Tổng luận này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp ngành Xây dựng Việt Nam trong quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam.

Nội dung gồm 2 phần:

Phần 1: Nhật Bản sửa đổi các quy định về quy hoạch xây dựng đô thị và đô thị nén.

Phần 2: Hình mẫu đô thị nén và thiết kế đô thị nén.


Trung tâm Thông tin


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE