Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Lý luận và thực tiễn phát triển công trình xanh của Mỹ
11/12/14 9:19 AM

Số tổng luận: số 3 năm 2014

Số trang: 82

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1112/1113 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Phát triển công trình xanh là con đường tất yếu mà các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang hướng tới. Nó là cơ sở để phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra nhanh tại Việt Nam hiện nay.

Ở Việt Nam, công trình xanh đã bước đầu được thực hiện thí điểm, do đó rất cần tham khảo các biện pháp thực thi, phát triển của các nước trên thế giới, nhằm tìm ra những bước đi đúng đắn và hiệu quả.Thông qua việc nghiên cứu tài liệu “Lý luận và thực tiễn về công trình xanh nước Mỹ” của hai tác giả Mã Vi và Trương Hồng Vĩ, do Nhà xuất bản Công nghiệp xây dựng Trung Quốc xuất bản vào tháng 10/2012, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã lựa chọn những nội dung phù hợp để biên soạn cuốn Tổng luận “Lý luận và thực tiễn phát triển công trình xanh của Mỹ”, với hy vọng cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp ngành Xây dựng Việt Nam và đông đảo bạn đọc. Nội dung Tổng luận được chia làm 2 chương:

Chương I: Thiết kế bền vững và công trình xanh là con đường tất yếu đối với các nhà quy hoạch và xây dựng trong thế kỷ XXI

Chương II: Sự phát triển và thực hiện công trình xanh tại Mỹ

Hy vọng cuốn Tổng luận này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE