Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Hệ thống tài chính nhà ở của Mỹ - Bài học kinh nghiệm cho các nước có nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi
7/15/14 3:29 PM

Số tổng luận: số 2 năm 2014

Số trang: 50

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1100/1101 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Hệ thống tài chính nhà ở có vai trò quan trọng giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho đông đảo người dân, góp phần cho sự phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của mỗi quốc gia.

Trong hơn 180 năm qua, hệ thống tài chính nhà ở của Mỹ phát triển từ các tổ chức không chính thức hoặc mang tính cục bộ địa phương, trở thành một trong những hệ thống trung gian tài chính hiệu quả cao và có quy mô lớn nhất thế giới.

Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu của nước ngoài, đặc biệt là các tài liệu nghiên cứu kinh nghiệm của Mỹ về xây dựng hệ thống tài chính nhà ở, Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng đã biên dịch, biên soạn cuốn Tổng luận “Hệ thống tài chính nhà ở của Mỹ - Bài học kinh nghiệm cho các nước có nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi”, gồm 6 chương:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Lịch sử quá trình phát triển của hệ thống tài chính nhà ở của Mỹ

Chương 3: Đánh giá các mô hình của Mỹ

Chương 4: Việc đúc rút kinh nghiệm và những kinh nghiệm khuyến nghị áp dụng

Chương 5: Kinh nghiệm về thị trường cho vay thế chấp của các nước có nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi

Chương 6: Kết luận và những bước đi tiếp theo

Hy vọng cuốn Tổng luận này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE