Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Xây dựng thành phố thông minh kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
5/5/14 4:01 PM

Số tổng luận: số 1 năm 2014

Số trang: 57

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1085/1086 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Phát triển các thành phố thông minh hiện nay là xu hướng chung của thế giới, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Đã có một số tỉnh, thành phố của Việt Nam tiến hành xây dựng đề án, tìm kiếm đối tác, thí điểm triển khai xây dựng thành phố thông minh, ví dụ như Đà Nẵng, Thái Nguyên… và đã thu được những kết quả ban đầu đáng khích lệ, mở ra triển vọng nhân rộng mô hình thành phố thông minh ra các địa phương khác của Việt Nam.

Nhằm cung cấp thêm thông tin về lý luận và thực tiễn xây dựng thành phố thông minh trên thế giới, góp phần thúc đẩy việc triển khai xây dựng các thành phố thông minh ở Việt Nam. Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng đã sưu tầm tài liệu, và biên soạn cuốn Tổng luận “Xây dựng thành phố thông minh – kinh nghiệm của một số nước trên thế giới” để làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị của Việt Nam. Tổng luận gồm 3 phần chính:

Phần 1: Tổng quan về thành phố thông minh

Phần 2: Quy hoạch đô thị và các thành phố thông minh: Mối tương quan và tương hỗ

Phần 3: Các thành phố thông minh trên thế giới


Trung tâm thông tin


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE