Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Kỹ thuật và ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc
10/15/13 9:25 AM

Số tổng luận: số 3 năm 2013
Số trang: 92
Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1052 – Thư viện KHKT-BXD.
 

Tóm tắt nội dung:

Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, đời sống của nông dân và bộ mặt nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng đã kéo theo sự phát sinh không ít vấn đề, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng môi trường nông thôn ngày càng suy thoái trầm trọng, tác động xấu đến hệ sinh thái nông nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân thì việc tham khảo, học tập, phát triển và ứng dụng những kinh nghiệm, kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn của nước ngoài là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm cải thiện môi trường nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Thông qua việc nghiên cứu tài liệu của Trung Quốc về Kỹ thuật và ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường trong xây dựng nông thôn mới do tác giả Chu Gia Chính biên soạn (xuất bản năm 2010), Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã lựa chọn, tổng hợp và biên soạn cuốn tổng luận “Kỹ thuật và ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc” gồm các nội dung chính:

Phần A: Xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

Phần B: Kỹ thuật và ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn

Hy vọng Tổng luận sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam, góp phần cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trung tâm Thông tin
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE