Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Thị trường bất động sản Trung Quốc năm 2012 và xu hướng 2013
8/7/13 8:00 AM

Số tổng luận: Số 2 năm 2013.

Số trang: 58.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1037 - Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Thị trường bất động sản của nước ta đang rơi vào giai đoạn khó khăn và trì trệ. Đứng trước tình hình đó, Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ ngành trung ương, các địa phương đã tích cực nghiên cứu và ban hành các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường này. Thông qua việc nghiên cứu tài liệu phân tích thị trường bất động sản Trung Quốc do Công ty WorldUnion - một công ty phân tích thị trường bất động sản hàng đầu Trung Quốc thực hiện, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã lựa chọn một số nội dung phù hợp để biên soạn cuốn Tổng luận “Thị trường bất động sản Trung Quốc năm 2012 và xu hướng 2013”. Gồm 2 phần chính:

- Phần 1: Thị trường bất động sản Trung Quốc năm 2012.

- Phần 2: Xu hướng của thị trường bất động sản Trung Quốc trong năm 2013.

Hy vọng cuốn Tổng luận này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản của Việt Nam.


Trung tâm Thông tin


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE