Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Các xu hướng và chính sách phát triển đô thị của Trung Quốc
5/7/13 5:12 PM

Số tổng luận: Số 1 năm 2013.

Số trang: 81.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1025 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Đô thị hóa là quá trình tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Làm thế nào để phát huy những mặt tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực của quá trình đô thị hóa là những thách thức đối với mỗi quốc gia. Qua sưu tầm và nghiên cứu tài liệu, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã biên soạn cuốn tổng luận “Các xu hướng và chính sách phát triển đô thị của Trung Quốc” từ bản Báo cáo cùng tên do Ủy ban Quản lý công và Phát triển lãnh thổ thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OEDC) thực hiện năm 2009. Tổng luận sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà quản lý, nghiên cứu và các doanh nghiệp trong và ngoài ngành Xây dựng. Nội dung gồm 6 mục:

1. Khái quát.

2. Sự thay đổi cách tiếp cận của Trung Quốc đối với vấn đề đô thị hóa.

3. Các xu hướng đô thị hóa của Trung Quốc.

4. Các khu vực đô thị hóa của Trung Quốc.

5. Quản lý đô thị ở Trung Quốc.

6. Những thách thức đối với chính sách.


Trung tâm Thông tin


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE