Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Thành phố với vấn đề biến đổi khí hậu
5/7/13 5:10 PM

Số tổng luận: Số 4 năm 2012.

Số trang: 58.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1011 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Việt Nam là một trong số các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu do có đường bờ biển dài, hay xảy ra bão, lốc, lượng mưa lớn và thường xuyên biến đổi. Nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình biến đổi khí hậu tại các đô thị, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với các đô thị và vai trò của các đô thị trong việc giảm nhẹ biến đổi khí hậu, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã biên dịch tài liệu của Ngân hàng Thế giới: “Báo cáo Các Thành phố và biến đổi khí hậu - một chương trình cấp bách” để biên soạn cuốn tổng luận “Thành phố với vấn đề biến đổi khí hậu”. Nội dung gồm 5 phần:

Phần 1: Thách thức.

Phần 2: Tác động của biến đổi khí hậu đối với các thành phố.

Phần 3: Thành phố góp phần tạo nên biến đổi khí hậu.

Phần 4: Lợi ích của thành phố khi hành động ứng phó biến đổi khí hậu.

Phần 5: Hỗ trợ cho các thành phố.


Trung tâm Thông tin


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE