Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Một số quy định của Trung Quốc về quản lý, phát triển bất động sản
5/7/13 5:05 PM

Số tổng luận: Số 3 năm 2012.

Số trang: 62.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.0998 - Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Bất động sản và thị trường bất động sản của Việt Nam đang có nhiều biến động, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Chính phủ và Bộ Xây dựng Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến vấn đề trên nhằm hạn chế những rủi ro trong đầu tư bất động sản và giám sát sự phát triển của thị trường.

Trung Quốc là đất nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, với sự phát triển nóng của nhiều lĩnh vực trong đó có bất động sản. Chính vì vậy, để tìm hiểu và nắm bắt thông tin rõ ràng, sâu rộng hơn về các văn bản pháp luật của Trung Quốc liên quan đến lĩnh vực bất động sản, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã sưu tầm, nghiên cứu nhiều tài liệu và biên soạn cuốn tổng luận “Một số quy định của Trung Quốc về quản lý, phát triển bất động sản”. Nội dung gồm 5 bài:

Bài 1: Luật quản lý bất động sản đô thị nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bài 2: Điều lệ quản lý kinh doanh phát triển bất động sản tại khu vực đô thị.

Bài 3: Điều lệ phá dỡ nhà ở tại khu vực đô thị.

Bài 4: Điều lệ quản lý bất động sản.

Bài 5: Phân tích chính sách phát triển bất động sản của Trung Quốc năm 2011.


Trung tâm Thông tin


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE