Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Một số định hướng phát triển khoa học và kỹ thuật xây dựng của Trung Quốc đến năm 2020
5/7/13 4:58 PM

Số tổng luận: Số 1 năm 2012.

Số trang: 97.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.0967 - Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Bộ Xây dựng đang chỉ đạo triển khai xây dựng Chiến lược Phát triển Khoa học Công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Thông qua việc nghiên cứu tài liệu về Định hướng phát triển khoa học và kỹ thuật xây dựng của Trung Quốc đến năm 2020 do Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Trung Quốc biên soạn năm 2008, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã lựa chọn một số lĩnh vực phù hợp để biên soạn cuốn tổng luận “Một số định hướng phát triển khoa học và kỹ thuật xây dựng của Trung Quốc đến năm 2020”, với hy vọng cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp ngành Xây dựng VN. Nội dung Tổng luận gồm 5 phần:

Phần I: Hiện trạng và triển vọng phát triển kỹ thuật xây dựng.

Phần II: Xu thế phát triển kỹ thuật xây dựng.

Phần III: Mục tiêu và chiến lược trọng điểm phát triển kỹ thuật xât dựng.

Phần IV: Trọng điểm và chiến lược phát triển các kỹ thuật mấu chốt trong xây dựng.

Phần V: Các biện pháp bảo đảm cho kỹ thuật công trình phát triển.


Trung tâm Thông tin


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE