Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Quy định về quản lý hoạt động xây dựng trong đô thị tại thành phố Matxcơva - CHLB Nga
5/7/13 4:51 PM

Số tổng luận: Số 3 năm 2011.

Số trang: 99.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.0943 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Trung tâm Thông tin – BXD biên dịch và giới thiệu bản “Quy định về quản lý hoạt động xây dựng trong đô thị tại thành phố Matxcơva” nhằm cung cấp thông tin cho các nhà quản lý, các chuyên gia và các doanh nghiệp một tài liệu hoàn chỉnh, điều chỉnh toàn diện hoạt động cải tạo, xây dựng các công trình trong đô thị, có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích đối với hoạt động quản lý xây dựng đô thị của Việt Nam. Tổng luận gồm các bài:

- Lập hồ sơ thi công xây dựng.

- Phối hợp thực hiện công tác đất và thi công xây dựng.

- Thủ tục cấp phép thi công xây dựng.

- Yêu cầu chung về tổ chức thi công.

- Sắp xếp và quản lý công trường xây dựng.

- Phá dỡ nhà, công trình và công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Thực hiện công tác đất.

- Thi công trong công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm.

- Xây dựng, cải tạo và sửa chữa đường.

- Sửa chữa mặt tiền của nhà và công trình.

- Khắc phục hậu quả sự cố và phòng tránh sự cố.

- Nghiêm thu và đưa công trình xây dựng vào sử dụng.

- Lập hồ sơ hoàn công.

- Kiểm tra việc chấp hành các yêu cầu của Quy định.

Trung tâm Thông tin


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE