Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 19/2019
10/17/19 2:07 PM

Văn bản các cơ quan trung ương

- Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
 

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định về quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước

- UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do Học viện AMC thực hiện

- Nghiệm thu các Dự thảo TCVN về kính xây dựng

- Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng”

- Nghiệm thu đề tài biên soạn TCVN “Đất xây dựng - Phân loại”

- Đặc điểm của vữa bê tông xi măng portland xỉ bền sulfat

- Nền tảng của xây dựng đô thị thông minh tại Trung Quốc: Mô hình thông tin đô thị

- Các công nghệ xanh và thiên nhiên bên trong các tòa nhà

Thông tin

- Bộ Xây dựng tập huấn triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050

- Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (tiêu chí quy hoạch)

- Tái chế rác thải, rác thải nhựa - lĩnh vực kinh doanh đầy triển vọng

- Biện pháp bảo vệ môi trường khi thi công các công trình đô thị

- Thực hiện công nghiệp hóa công trình lắp ghép tại Trung Quốc

- Thoát nước thông minh - câu chuyện bên dưới lòng đất của các thành phố thông minh ở Mỹ

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(an pham so 19 - 2019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE