Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 23/2018
12/18/18 2:23 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

- UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

- UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đề cương nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Khoa học công nghệ xây dựng


- Nghiệm thu đề tài do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện.

- Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện.

- Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu ứng dụng cọc xi măng - tro bay - cốt liệu CFG để xử lý nền móng công trình xây dựng tại Việt Nam”.

- Hội thảo "Đề án nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025".

- Bê tông cốt sợi thép cho ngành công nghiệp hạt nhân.

- Công nghệ in 3D trong xây dựng của Hà Lan.

- Liên bang Nga đẩy mạnh xây dựng đường bê tông xi măng.

Thông tin

- Hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai.

- Hội nghị thẩm định Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Hội thảo “Quản lý và phát triển không gian kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn”.

- Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.

- Hội thảo “20 năm Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam với sự nghiệp quy hoạch xây dựng đất nước”.

- Bộ Xây dựng triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

- Cuộc họp Ban điều phối chung lần thứ 5 (JCC).

Dự án tăng cường năng lực - Thành lập Trung tâm đào tạo và phát triển thoát nước Việt Nam.

- Hệ thống thu gom rác thải tự động.

- Kinh nghiệm về nhà ở cho thuê của Trung Quốc và các nước trên thế giới


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 23-2018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE