Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng – Số 18/2018
10/3/18 11:39 AM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang, đến năm 2035.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định quản lý và sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh.

- UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

- UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá và phân loại biệt thự cũ trên địa bàn thành phố.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn.

- Nghiệm thu đề tài do Học viện AMC thực hiện.

- Nghiên cứu công nghệ chế tạo vữa cách nhiệt chống cháy dùng cho các công trình xây dựng.

- Ứng dụng kỹ thuật BIM trong thiết kế nhà ở lắp ghép tiền chế.

- Các công nghệ kháng chấn trong xây dựng hiện đại.

Thông tin

- Hội nghị Thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040.

- Hội nghị thẩm định Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

- Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

- Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì Hội nghị giao ban công tác ngành Xây dựng vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

- Các xu hướng phát triển đô thị của Nga và thế giới.

- Trung Quốc: Chính quyền các địa phương thực hiện phân loại rác thải như thế nào?.

- Những nguồn năng lượng thay thế trong các thành phố.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 18-2018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE