Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng – Số 15/2018
8/17/18 2:59 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 -2025 và định hướng đến năm 2030

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội thảo khoa học về kiểm định công trình sau cháy và phòng ngừa hỏa hoạn trong các công trình xây dựng.

- Hội nghị thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Hội thảo Quản lý nước thông minh hướng tới phát triển bền vững.

- Hội thảo quốc tế Công nghệ mới về vật liệu xây dựng và giải pháp cho nhà ở thích ứng với khí hậu Việt Nam .

- Đô thị thông minh 2.0: Cùng tạo dựng mô hình mới trong phát triển và quản lý đô thị tại Trung Quốc.

- Công nghệ in 3D trong xây dựng.

Thông tin

- Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng.

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2018.

- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tiếp Thứ trưởng Bộ MLIT.

- Hội nghị giao ban các Sở Xây dựng Miền Đông và Miền Tây Nam bộ.

- Kiến trúc các công trình công cộng trong trung tâm lịch sử các đô thị lớn.

- Xu hướng phát triển xây dựng ở Nga và Ucraina.

- Đánh giá công tác thúc đẩy phân loại rác thải sinh hoạt tại đô thị Trung Quốc.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 15-2018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE