Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng – Số 11/2018
6/20/18 3:58 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Văn bản của địa phương

- UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

- UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

- UBND tỉnh Bình Dương quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu sử dụng kết cấu bê tông từ nguồn cát biển đặt cốt thanh thủy tinh trong môi trường ăn mòn ven biển”.

- Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu hướng dẫn quy hoạch phát triển không gian dọc sông các đô thị miền Bắc Việt Nam".

- Hội thảo khoa học công nghệ toàn quốc "Cát nghiền thay thế cát tự nhiên - vật liệu thân thiện môi trường".

- Xây dựng xanh - yếu tố cải cách quan trọng để nâng cao tính bền vững môi trường.

- Trung Quốc: Xu thế xanh và thông minh dẫn dắt các khu cư trú sinh thái mới.

Thông tin

- Hội thảo tham vấn cuối kỳ "Nghiên cứu thí điểm phương pháp kiểm tra giám sát nước thải".

- Hội nghị thẩm định “Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” .

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Lam Sơn – thị trấn Sao Vàng và khu vực dự kiến mở rộng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

- Hội thảo “Xây dựng đô thị thông minh - hướng đến phát triển bền vững” .

- Môi trường đô thị hiện nay: Những khái niệm cơ bản, vấn đề và đặc điểm quản lý.

- Kính xây dựng - quá khứ, hiện tại và tương lai.

- Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc: 10 động thái chính sách thúc đẩy ngành Xây dựng chuyển đổi nâng cấp.

 


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 11-2018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE