Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng – Số 04/2018
3/14/18 11:16 AM

 Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình.

Văn bản của địa phương

- UBND Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

- UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Công nghệ thông minh và các thành phố thông minh.

- Ứng dụng các sản phẩm kim loại mới trong sản xuất hiện đại.

- Thiết kế môi trường kiến trúc theo hướng sinh thái và tiết kiệm năng lượng.

Thông tin

- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng Luật phát triển đô thị đảm bảo tránh chồng chéo.

- Thứ trưởng Lê Quang Hùng tiếp Đại sứ Angieri tại Việt Nam Mohamed Berrah.

- Châu Âu và các biện pháp liên quan tới thu gom rác thải.

- Vienna – Thành phố thông minh, đô thị sáng tạo, thủ đô của sự năng động.

- Các thành phố mới của thế kỷ XXI - tầm nhìn và những tiềm năng mới.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 4-2018.PDF) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE