Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 03/2018
2/28/18 4:02 PM

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Thực tế ảo và các công nghệ khác có thể thay đổi kiến trúc.

- Công trình thông minh và xu thế phát triển.

- Thành phố của tương lai.

- Sử dụng rác thải xây dựng để hồi phục sinh thái.

- Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt tại Nga.

Thông tin

- Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

- Viện Kiến trúc Quốc gia tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

- Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hà Lan Marten van den Berg.

- Cuộc họp Ban điều phối chung lần thứ IV - Dự án tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị tại Việt Nam.

- Bộ Xây dựng và KOICA ký Biên bản thảo luận về Dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

- Sở Xây dựng Lâm Đồng tăng cường thực hiện chức năng quản lý Ngành, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tỉnh.

- Công đoàn Tổng công ty VIGLACERA: Chú trọng bảo đảm quyền lợi người lao động.

- Hệ thống đánh giá công trình xanh của Thụy Điển.

- Không gian công cộng - các xu hướng trong thế kỷ XXI.

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố Chania.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 3_2018.PDF) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE