Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 02/2018
2/9/18 3:09 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Văn bản của địa phương

- UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định quy định về Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố.

- UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định quy định di dời, tạm cư, tái định cư, khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035.

- Nghiệm thu đồ án Thiết kế đô thị mẫu Lô phố.

- Putzmeister - công nghệ mới của bê tông bọt.

- Thiết kế khớp nối ngang trong kết cấu bê tông.

- Trọng điểm kỹ thuật thi công bê tông chống thấm các công trình xây dựng.

- Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc phát triển xây dựng nhà theo phương thức lắp ghép.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dự án công trình xây dựng.

Thông tin

- Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Việt Nam và Lào ký thỏa thuận về Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào mới.

- Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục Phát triển đô thị.

- Sở Xây dựng Bạc Liêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

- Kinh nghiệm thế giới về việc triển khai các dự án chỉnh trang đô thị.

- Kinh nghiệm và thực tế quản lý các cơ sở dữ liệu của một số thành phố thông minh trên thế giới.

- Trung Quốc thực thi chính sách thu thuế bảo vệ môi trường.


Nội dung chi tiết xem bản đính kèm 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 2_2018.PDF) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE