Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 23/2017
12/19/17 4:18 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Văn bản của địa phương

- Thừa Thiên - Huế ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý, trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi giữa các lực lượng kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

- Thái Nguyên ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Hòa Bình ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội thảo “Quản lý, vận hành và ứng dụng thiết bị công nghệ trong công trình xây dựng”.

- Hội thảo Pháp - Việt về xây dựng đô thị thông minh.

- Công tác tiêu chuẩn hóa đối với thành phố thông minh.

- Liên bang Nga phát triển đô thị thông minh.

- Ứng dụng polymer TechniSoil G-5 trong xây đường giao thông.

- Cải thiện môi trường sống tại khu vực liên kết đô thị và nông thôn Bắc Kinh.

Thông tin

- Hội nghị toàn quốc về Vật liệu xây dựng 2017.

- Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho các cán bộ chủ chốt.

- Nhật Bản: Kinh nghiệm thực tiễn phong phú về công trình xanh.

- CHLB Đức dẫn đầu về phát triển công trình xanh.

- Trung Quốc: Đẩy mạnh xây dựng thị trấn nhỏ theo định hướng phát triển xanh và bền vững.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(An pham so 23 - 2017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE