Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 19/2017
10/24/17 9:16 AM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Bộ Xây dựng hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

- UBND TP Hà Nội ban hành Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện.

- Ứng dụng mô hình tích hợp BIM & GIS trong xây dựng.

- Sự phát triển của ngành công nghiệp công trình lắp ghép tại Mỹ.

- Thành công của các khu công nghiệp sinh thái trên thế giới.

- Hồi sinh không gian công cộng trong các đô thị - kinh nghiệm thế giới.

- Công nghiệp sáng tạo và sự cải tạo đô thị - kinh nghiệm của châu Âu.

Thông tin

- Kỳ họp thứ 35 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cuba.

- Hội thảo "Sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long".

- Hội thảo cuối kỳ Dự án “Xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.

- Đà Nẵng thực hiện tốt nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 19-2017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE