Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 13/2017
7/18/17 3:24 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quốc hội ban hành Nghị quyết số 45/2017/QH14 về việc Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016”

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. 

Văn bản của địa phương

- UBND TP. Hải Phòng ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố.

- UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định về quy định giá dịch vụ thoát nước và quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng áp dụng chung tại UBND cấp huyện, tỉnh Cà Mau.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu Nhiệm vụ “Xây dựng Quy chế thu gom, vận chuyển, xử lý phân bùn bể tự hoại, bùn cặn thoát nước và bùn thải từ công trình xử lý nước thải đô thị.

- Nghiệm thu Nhiệm vụ khóa học “Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực thiết bị máy móc và tài liệu cho Viện Kiến trúc nhiệt đới Đại học Kiến trúc Hà Nội”.

- Moskva – từ thành phố phát triển bền vững tới “Thành phố thông minh”.

- Những vấn đề mới về sinh thái xây dựng.

- Triển vọng phát triển hạ tầng đường bộ tại Mỹ.

Thông tin

- Bộ Xây dựng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

- Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017.

- Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa XII.

- Học viện AMC chủ động đa dạng hóa chương trình đào tạo bám sát nhu cầu của thực tiễn.

- Thúc đẩy xử lý tổng hợp môi trường nông thôn – kinh nghiệm của thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

- Chế độ quản lý xây dựng vùng nông thôn ở Hàn Quốc.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 13-2017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE