Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 11/2017
6/21/17 2:08 PM

Văn bản quản lý

Văn bản các cơ quan TW

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về quản lý nhà ở trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh Yên Bái có Quyết định quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu Đề tài soát xét, chỉnh sửa TCVN 7959:2011, TCVN 9029:201 và TCVN 9030:2011

- Nghiệm thu Đề tài biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam "Tuy nen kỹ thuật - yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu"

- Hội nghị tập huấn công tác quản lý năng lực hoạt động xây dựng

- Giải pháp xanh trong xử lý nước thải với bồn tự hoại Septic Sơn Hà

- Hội nghị tập huấn và chuyển giao hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng công trình xây dựng

- Hội thảo đào tạo về quản lý dự án xây dựng

- Nghịch lý không gian trong kiến trúc hiện đại của Nhật Bản

Thông tin

- Công bố Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn

- Bộ Xây dựng triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

- Xu hướng hiện đại đưa tính nhân văn vào không gian công cộng của đô thị

- Các đặc điểm hình thành và bảo tồn những yếu tố di sản tự nhiên, lịch sử - văn hóa tại các thành phố lịch sử đông nam vùng Thủ đô Moskva (Nga)

- Trung Quốc thực hiện chiến lược thiết kế xây dựng sinh thái thấp cacbon

- Tỉnh Tứ Xuyên xây dựng mô hình nông thôn mới hạnh phúc


Tài liệu đính kèm bài viết
(an pham so 11 - 2017_Layout 1_21_6_2017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE