Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 04/2015
2/27/15 2:35 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.

- Quyết định số 223/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030.

Văn bản của địa phương

- Bình Phước: quy định tỉ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh.

- Lâm Đồng: ban hành quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Quảng Bình: ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Khoa học công nghệ xây dựng

- Các tiêu chuẩn mở đường cho khoa học công nghệ phát triển.

- Diện mạo của thành phố tương lai.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công trình xây dựng.

- Xây dựng hệ thống phòng tránh rủi ro trong quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp xây dựng.

- Kinh nghiệm trong xây dựng đô thị hóa kiểu mới tại Đức.

- Trung Quốc ngăn chặn triệt để hiện trạng sử dụng thép mỏng.

Thông tin

- Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà (Phú Thọ) và phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015.

- Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng các bãi đỗ xe công cộng.

- Huyện Tu Thủy tích cực nghiên cứu con đường đô thị hóa mới.

- Huyện Nam Giang, Trung Quốc thông qua cơ chế nhà cho thuê giá rẻ để hỗ trợ xóa đói giảm nghèo.

- Đi sâu phân tích quản lý tài nguyên nhân lực của doanh nghiệp thi công xây dựng.

- Kiến nghị và suy xét về phát triển nghiệp vụ quốc tế xây dựng công trình dầu mỏ Sinopec.

- Bê tông và bê tông cốt thép: Những vấn đề và triển vọng.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 04_2015.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE