Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 02/2015
1/30/15 3:48 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

- Quyết định số 134/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 – 2020.

Văn bản của địa phương

- Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định về mức tỉ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau về việc Quy định về mức tỉ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định tỉ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và quy định đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất hàng loạt máy thi công xây dựng phục vụ chương trình nội địa hóa các sản phẩm cơ khí xây dựng”.

- Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu sử dụng tro bay hàm lượng mất khi nung lớn hơn 6% làm phụ gia cho sản xuất bê tông và vữa xây dựng”.

- Nghiệm thu các đề tài khoa học của Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

- Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn đến năm 2015.

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Plei Kần mở rộng là đô thị loại IV.

- Giải pháp bảo đảm cho việc xây dựng những công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, bền vững và an toàn sinh thái ở Liên bang Nga.

- Hiệu quả của việc sử dụng lớp đệm cát đầm chặt trong xây dựng nhà cao tầng trên nền đất yếu.

- Những khó khăn đối với dự án xây dựng đường cao tốc trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng.

Thông tin

- Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Xây dựng năm 2014.

- Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

- Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Viện Kinh tế xây dựng.

- Hội thảo báo cáo thực hiện tiết kiệm nước theo cơ chế tín chỉ chung.

- Trung Quốc: Đô thị hóa kiểu mới cần được phát triển khoa học.

- Chuyển đổi mô hình đô thị hóa kiểu mới và mô hình quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) xây dựng nông thôn có chất lượng cuộc sống cao.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 2_2015.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE