Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 01/2015
1/15/15 3:19 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030.

- Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030.

Văn bản của địa phương

- Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (01/01/2015 - 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu Dự án SNKT “Điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị nhà ở truyền thống của một số dân tộc khu vực miền Trung”.

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng là đô thị loại IV.

- Hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Phương hướng mới cho việc sử dụng vật liệu chống thấm trong xây dựng.

- Trung Quốc nâng cao hiệu quả vận hành mạng lưới đường ống cấp nước đô thị

- Châu Âu với việc xây dựng công trình xanh.

- Thiết kế không gian công cộng - không gian đô thị trong những công trình siêu cao tầng.

- Nghiên cứu và thực tiễn về quy hoạch đô thị cacbon thấp tại nước ngoài

Thông tin

- Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014.

- Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tổng kết công tác năm 2014.

- Vấn đề bảo tồn di sản kiến trúc tại Liên bang Nga.

- Đô thị hóa của Nhật Bản theo hướng xanh, sạch và thông minh.

- Một số công tác trọng tâm của ngành Nhà ở, Phát triển đô thị và nông thôn Trung Quốc trong năm 2015.

- Đô thị hóa kiểu mới mới cần đảm bảo yếu tố chất lượng và hiệu quả.

- Quy định về giám sát an toàn trong thi công xây dựng công trình của Trung Quốc.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 1.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE