Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 22/2014
11/28/14 2:02 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thông tư số 17/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQCP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 32/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Văn bản của địa phương

- Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa.

- Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp: Thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 mà giấy tờ quyền sử dụng đất không ghi rõ diện tích đất ở; đất chuyển từ xã về phường, thị trấn do điều chỉnh địa giới hành chính mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

- Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội thảo “Xây dựng bộ chỉ số đô thị thịnh vượng”.

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Phước.

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Thịnh Long (tỉnh Nam Định) là đô thị loại IV.

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng là đô thị loại IV.

- Hội nghị thẩm định đề án đề nghị công nhận thị trấn Đăk Mil là đô thị loại IV.

- Quy hoạch hợp lý là chìa khóa để giải quyết những vấn đề đô thị hóa.

- Tài nguyên hóa rác thải xây dựng và những lợi ích.

- Triển vọng phát triển một trong các xu hướng xây dựng lắp ghép liền khối trên thị trường nhà ở và công trình công cộng ở Liên bang Nga.

- Việc khai thác không gian ngầm đô thị cần được quản lý bằng các quy phạm.

Thông tin

- Thứ trưởng Cao Lại Quang tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB).

- Khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2014 tại Hà Nội.

- Khai mạc Hội nghị Hội đồng xi măng Đông Nam Á lần thứ 38.

- Vụ Hợp tác quốc tế kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động.

- Xu hướng xanh trong xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn của Trung Quốc.

- Hồ Bắc: Tìm hướng đi mới trong việc xử lý nước thải.

- Tình hình sử dụng thép phế liệu trong ngành xây dựng Trung Quốc và quốc tế.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 22-2014.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE