Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 21/2014
11/14/14 9:44 AM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030.

- Thông tư số 16/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Văn bản của địa phương

- Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam ban hành “Quy định về quản lý quỹ đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm - tuyến dân cư sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét duyệt, tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Hội nghị thẩm định Đề án công nhận Thành phố Bắc Giang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Giang.

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận Thành phố Bà Rịa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

- Hội thảo quốc tế “Triển vọng quy hoạch vùng đô thị lớn” .

- Ứng dụng kỹ thuật tiết kiệm nước và năng lượng trong hệ thống cấp thoát nước của công trình xây dựng.

- Kiểm soát chất lượng chống thấm trong kết cấu ngầm của công trình cao tầng.

- Công trình ngầm xây dựng theo phương pháp đào ngầm và bán đào ngầm.

- Nhà thông minh - từ giấc mơ đến hiện thực.

Thông tin

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng - Viện Vật liệu Xây dựng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

- Mô hình xã hội hóa đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng các thị trấn nhỏ ở Trung Quốc.

- Vấn đề đối xử với các công trình di sản trong quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc.

- Thảo luận về ưu và nhược điểm của việc trồng cây mật độ cao trong quá trình phủ xanh đô thị.

- Tình hình xây dựng đô thị thông minh ở Trung Quốc và một số nước trên thế giới.

- Công tác cải cách và đổi mới quy hoạch đô thị ở Trung Quốc.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 21-2014.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE