Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 19/2014
10/15/14 1:15 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

- Thông tư số 11/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

- Thông tư số 15/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Văn bản của địa phương

- Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc sửa đổi một số điều của Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 và Quyết định số 6/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về giải quyết đất dịch vụ hoặc đất ở theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội.- Qu

yết định số 71/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng Khoa học công nghệ xây dựng.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội nghị thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II.

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II.

- Xây dựng công trình xanh cần bắt đầu từ tiết kiệm năng lượng.

- Ứng dụng rác thải công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng tại Nga.

- Chuyển đổi phương thức xây dựng nguồn nhà ở xã hội.

- Cải cách và đổi mới quy hoạch đô thị.

Thông tin

- Lễ khởi động “Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc”.

- Hội thảo về Dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014.

- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra các công trình hạ tầng giao thông khu vực phía Bắc Thủ đô Hà Nội.

- Lễ Gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô - Công trình xanh Dự án Khu nhà ở Thăng Long Number One.

- Đặc trưng chính sách và những gợi ý thực tiễn về nhà ở xã hội của nước Anh.

- Bố cục bãi đỗ xe ở các đô thị vừa và nhỏ, quy hoạch bãi đỗ xe của thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến.

- Hệ thống cung ứng nhà ở của Australia

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Ấn phẩm số 19 -2014.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE