Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 5/2012
3/16/12 10:39 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020.

- Quyết định số 222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
 

Văn bản của địa phương

- Quyết định số 1001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012.

- Quyết định số 395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyện quy hoạch phát triển Công nghiệp – Thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới về các tiêu chí: Điện, chợ nông thôn giai đoạn 2011 - 2015.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, vận hành nhà chung cư”.

- Hội thảo khoa học: “Nâng cao vai trò thí nghiệm, kiểm định, giám định và chứng nhận chất lượng công trình xây dựng”.

- Hội nghị góp ý Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2030.

- Hội thảo “Giới thiệu công nghệ xử lý nước thải của Vương quốc Bỉ”.

- Gia cố nền móng các công trình cải tạo bằng dung dịch kiềm.

- Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin nhà ở, đặt nền tảng cho việc thí điểm thu thuế bất động sản.

- Bàn về kỹ thuật chế tạo và ứng dụng bê tông mác cao.

- Tàu điện một ray - vẻ đẹp và môi trường đô thị.

Thông tin

- Bộ Xây dựng phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2012.

- Hội thảo Việt – Nhật về phát triển đô thị.

- Họp Ban Chỉ đạo Chương trình Nước và Vệ sinh tại các thị trấn nhỏ ở Việt Nam.

- Kinh nghiệm phát triển đô thị của thành phố Yokohama.

- Chính sách phát triển đô thị của nước Cộng hòa Belarus giai đoạn 2011 - 2015.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(An pham so 5.PDF) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE