Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 3/2012
2/19/12 10:05 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

- Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế.

- Quyết định số 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

- Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa đến năm 2025.

- Quyết định số 170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025.
 

Văn bản của địa phương

- Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội nghị triển khai xây dựng Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Hội thảo “Tăng cường quản lý chất lượng và an toàn xây dựng”.

- Cuộc họp lần thứ II của Ban điều phối Dự án Tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng xây dựng.

- Vật liệu gỗ góp phần tạo ra sự phát triển bền vững.

- Công nghệ làm lạnh VRF - Công nghệ mới nhằm giảm việc tiêu hao năng lượng của hệ thống nhiệt, thông gió và điều hoà không khí (HVAC).

- Thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc cấm sản xuất và sử dụng gạch đặc đất sét nung.

- Một số giải pháp tăng cường quản lý xây dựng đối với ngành Xây dựng Trung Quốc hiện nay.

- Đặc điểm, mô hình thay đổi bố cục không gian các đô thị vừa và nhỏ.

Thông tin

- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Nikken Seikkei Nhật Bản

- Lễ Phát động Phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu.

- Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2011, phương hướng kế hoạch năm 2012 của Ban chỉ đạo Trung ương về Chính sách nhà ở và Thị trường bât động sản.

- Phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thái Bình hoàn thành công tác quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh.

- Phục vụ đồng bộ, hoàn thiện thể chế quản lý nhà ở cho thuê - kinh nghiệm của thành phố Ninh Ba, Trung Quốc.

- Các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia và kiến trúc của các đô thị toàn cầu.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(AP so 3.PDF) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE