Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 2/2012
2/2/12 1:34 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg.

- Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

- Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

- Quyết định số 27/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015.

- Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

- Quyết định số 79/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015.
 

Văn bản của địa phương

- Quyết định số 4141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

- Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng (sửa chữa) các công trình xây dựng cơ bản dưới 200 triệu đồng và trang thiết bị, phương tiện dưới 100 triệu đồng bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước.

- Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu đề tài:

+ Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng ngầm đô thị.

- Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Thắng mở rộng là đô thị loại IV.

- Một số kinh nghiệm về thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Thành phố Bắc Kinh: Sáng tạo cơ chế mới - tăng cường quản lý giám sát việc vận hành kinh doanh hệ thống xử lý rác thải.

- Phân tích đặc điểm các sự cố sụp đổ công trình xây dựng ở Trung Quốc giai đoạn 2001-2010.

- Ứng dụng quản lý thông tin trong xây dựng đô thị.

- Xây dựng các thành phố trên sa mạc.

Thông tin

- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đi thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Thìn và khởi công xây dựng Khu đô thị Đặng Xá II tại huyện Gia Lâm, Hà Nội.

- Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 của Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản.

- Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Thành phố Matxcơva và vấn đề bảo vệ di tích lịch sử.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(An pham so 2.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE