Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 1/2012
1/13/12 4:12 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định số 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ- CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

- Quyết định số 2427/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư số 44/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 41: 2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng.

Văn bản của địa phương

- Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre về việc ban hành Quy định cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân.

- Quyết định số 1662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020.

Khoa học công nghệ Xây dựng

- Nghiệm thu đề tài:

+ “Nghiên cứu sử dụng cuội sỏi khu vục sông Cam Lộ - Quảng Trị làm cốt liệu cho bê tông và cốt liệu cho đường giao thông”.

+ Quy trình tổng quát vế khảo sát, phân tích và đánh giá sự cố công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

+ “Sổ tay Thanh tra chuyên ngành xây dựng - tập 2”.

- Hội nghị Thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Nha Trang đến năm 2025.

- Danh sách các phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng được công nhận tháng 11-12/2011.

- Hội thảo khoa học: “Động viên nguồn lực tài chính từ đất đai để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở”.

- Những đặc điểm nổi bật trong tự chủ sáng tạo và xây dựng đô thị của Singapore.

- Bê tông 2% xi măng - hỗn họp bê tông độc đáo được trao Giải thưởng sáng tạo của Hiệp hội kỹ sư xây dựng dân dụng Mỹ (ASCE).

Thông tin

- Hội nghị triển Khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 ngành Xây dựng.

- Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và công tác công đoàn năm 2011 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và Chương trình công tác năm 2012 của Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản.

- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khảo sát và xây dựng tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2012.

- Ngành Xây dựng Trung Quốc sau 10 năm gia nhập WTO.

- Sáng tạo chế độ Quản lý Quỹ tiết kiệm nhà ở, triệt để phát huy tác dụng bảo đảm nhà ở.

- Đặc trưng vùng miền trong quy hoạch bảo tồn quần thể công trình kiến trúc cổ Cung Vạn Thọ, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(An pham so 1.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE