Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 
Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 23/2011
12/18/11 9:08 PM

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quyết định số 2082/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025.

- Quyết định số 2093/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế.

- Quyết định số 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư số 14/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

- Quyết định số 986/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020.

Văn bản của địa phương

- Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Hội thảo Sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của ngành xây dựng và bất động sản trong hội nhập và phát triển.

- Hội nghị thẩm định, phê duyệt và ban hành các bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã.

- Vật liệu cách âm cách nhiệt tại Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2011.

- Vật liệu sơn có tính năng chịu nhiệt cao.

- Vật liệu xây dựng trên cơ sở polypropylen thứ phẩm.

- Xây dựng nhà ở tại Nga - Thực trạng và triển vọng

Thông tin

- Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Lễ Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng.

-  Ban chỉ đạo Chương trình Nước và vệ sinh các thị trấn Việt Nam họp phiên thứ 7.

- Hội nghị triển khai Chương trình thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành cấp nước Việt Nam năm 2011 -2012.

- Hội nghị các bên liên quan Diễn đàn Đô thị Việt Nam (VUF): “Thảo luận về Đô thị Việt Nam Ứng phó với biến đổi khí hậu (UCR) – Phiên trù bị Hội nghị Cộng đồng hành động năm 2012”.

- Bí quyết thi công các công trình bê tông phức tạp.

- Yêu cầu cơ bản của đô thị sinh thái ít ô nhiễm và con đường phát triển.

- Quan điểm về tiết kiệm nước của Chính quyền thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

- Nghiên cứu so sánh ba mô hình quản lý chi phí xây dựng công trình.

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(An pham so 23.PDF) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE