Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài
 
Quy định về báo cáo
7/4/16 10:04 AM

Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định:

1. Định kỳ vào ngày 20 tháng 12 hàng năm, nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm gửi báo cáo tới cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng và Sở Xây dựng nơi có dự án, về tình hình thực hiện hợp đồng theo mẫu tại Phụ lục số 9 của Thông tư số 14/2016/TT-BXD.

Nguồn: Thông tư 14/2016/TT-BXD


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE