Chiến lược, kế hoạch, Quy hoạch
 
Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ
4/7/14 12:14 PM

Ngày 28/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 277/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc Hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện gồm các nội dung sau:

Kiểm tra, đánh giá tổng thể an toàn các đập, hồ chứa trong cả nước; Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến quản lý chất lượng, đầu tư xây dựng công trình đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi; Tham gia hoàn thiện, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn công trình thủy điện, thủy lợi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 277/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE