Tin địa phương
 
Quảng Nam công bố quy hoạch phát triển cụm công nghiệp
8/26/19 1:54 PM

Các cụm công nghiệp tại Quảng Nam đến năm 2025 sẽ chiếm tỷ trọng 25% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, tương ứng với 30.000 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho khoảng 35.000 lao động.

Ngày 23/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức công bố quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ có 92 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.613ha.

Đến năm 2025, các cụm công nghiệp trong quy hoạch của tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 75% và lấp đầy bình quân 90% vào năm 2035.

Giá trị sản xuất công nghiệp tại các cụm công nghiệp đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 25% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, tương ứng với 30.000 tỷ đồng và đạt 35.000 tỷ đồng vào năm 2035.

Các cụm công nghiệp sẽ góp phần giải quyết việc làm khoảng 35.000 lao động.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Quang cho biết, quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035 được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Việc công bố quy hoạch tạo điều kiện cho các địa phương lập quy hoạch chi tiết và tổ chức, bố trí không gian hợp lý cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, các ngành nghề ở nông thôn vào các cụm công nghiệp, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam quy hoạch có 108 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 2.313ha.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập như một số cụm công nghiệp trong quá trình xây dựng buộc phải mở rộng quy mô hoặc giảm diện tích, có những cụm công nghiệp không thể triển khai vì nhiều lý do, vì vậy đòi hỏi phải có sự điều chỉnh phù hợp.

Quảng Nam nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, những năm qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh đang chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ.

Quảng Nam đang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020./.


Theo TTXVN


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE