Tin địa phương
 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 62 Mái ấm Công đoàn năm 2019
1/16/19 1:58 PM

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 08/TB-LĐLĐ ngày 10/01/2019 về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 62 nhà Mái ấm Công đoàn trong năm 2019.

Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố thông báo hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 62 nhà Mái ấm Công đoàn năm 2019 đối với 62 đoàn viên công đoàn, kinh phí trích từ Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động thành phố. Cụ thể, hỗ trợ xây mới 45 nhà Mái ấm Công đoàn, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/mái; hỗ trợ sửa chữa 17 nhà Mái ấm Công đoàn, mức hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà.

Liên đoàn Lao động thành phố giao các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn Công đoàn cơ sở, đoàn viên Công đoàn được hỗ trợ kinh phí nhà Mái ấm Công đoàn năm 2019 hoàn thiện hồ sơ theo đúng hướng dẫn, gửi về Liên đoàn Lao động thành phố trước ngày 30/6/2019 và chỉ đạo thực hiện hoàn thành công trình xong trước ngày 31/12/2019.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE