Tin địa phương
 
Gia Lai: Đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây dựng cơ bản
5/19/17 2:14 PM

Công trình xây dựng cơ bản đang thi công. Ảnh: L.T

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 25/TB-VP yêu cầu các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, chủ dự án nghiêm túc triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư các công trình, chậm nhất đến ngày 30-6 giải ngân trên 40% vốn được giao. Những địa phương có công trình chậm tiến độ phải báo cáo kịp thời để chỉ đạo tháo gỡ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở chuyên ngành tham mưu UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ XDCB, làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đảm bảo việc triển khai công trình đúng tiến độ. Sở Xây dựng nâng cao vai trò trách nhiệm thuộc lĩnh vực quản lý, phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ XDCB, tăng cường thanh kiểm tra chất lượng các công trình XDCB để nâng cao năng lực các chủ đầu tư, xử lý các vi phạm theo pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu cơ chế hoạt động nhằm phát huy hết vai trò nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, chủ động triển khai công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch chuẩn bị đầu tư. Đối với một số công trình trọng điểm, yêu cầu các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu theo đúng quy định.

Về danh mục các dự án đầu tư năm 2018, kiểm tra hoàn chỉnh trình phê duyệt trước ngày 1-10-2017 để các chủ đầu tư chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là đối với các dự án liên quan công tác giải phóng mặt bằng. Hướng dẫn các địa phương và chủ đầu tư thực hiện cơ chế đặc thù đối với các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 để thực hiện sớm.

Đối với 22 dự án đã trao quyết định chủ trương đầu tư, cam kết đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trể hạn theo thời gian đã cam kết. Phối hợp với các sở ngành liên quan tháo gỡ những vướng mắc, hướng dẫn các bước thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp triển khai thực hiện phương án đầu tư. Các sở ngành và UBND cấp huyện chủ động theo dõi, đôn đốc hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính liên quan, triển khai rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch liên quan dự án đầu tư. Đồng thời, đẩy nhanh công tác lập, hoàn thiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng đối với từng dự án, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm triển khai và hoàn thành dự án.


Theo báo Gia Lai


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE