Tin tổng hợp
 
Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đê điều, phòng, chống thiên tai
12/11/19 12:26 PM

Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội vừa yêu cầu các hạt quản lý đê đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đê điều, phòng chống thiên tai đến cộng đồng, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và hộ gia đình dọc tuyến đê trên địa bàn quản lý.

Các hạt quản lý đê tăng cường tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều; ký cam kết với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đê điều không vi phạm hành lang bảo vệ đê điều và các quy định pháp luật về đê điều; hướng dẫn trình tự, thủ tục trong việc thỏa thuận, cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều theo quy định pháp luật…

Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội cũng đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn ven đê đẩy mạnh tuyên truyền Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai thông qua hệ thống đài truyền thanh, lồng ghép trong các chương trình văn nghệ, hội nghị của địa phương…


Theo Hà Nội mới


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE