Tin tổng hợp
 
Hội nghị triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ
1/17/19 1:05 PM

Sáng ngày 16/01, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội  nghị.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Văn hóa công vụ có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các quan quan hành chính nhà nước và quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và giúp cho hoạt động của các cơ quan nhà nước được thông suốt, phân công, phân nhiệm rõ ràng, trụ sở, cảnh quan môi trường làm việc văn minh, hiện đại. 

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là Đề án lớn, được chuẩn bị công phu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời kỳ cả nước đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức. Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án Văn hóa công vụ. Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm việc triển khai thực hiện Đề án được thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Tại Hội nghị Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Huyền Hạnh báo cáo quá trình xây dựng và những nội dung cơ bản của Đề án. 
 


Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Huyền Hạnh báo cáo tại Hội nghị

Theo đó, xuất phát từ thực trạng thời gian qua, một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện nghiêm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, văn hóa công sở, do đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, với mục tiêu: Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội. 

Trong đó, Đề án đã quy định 04 nội dung của văn hóa công vụ: Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; Chuẩn mực về đạo đức, lối sống và Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức.

Đề án cũng đưa ra các giải pháp thực hiện văn hóa công vụ. Một trong các giải pháp đầu tiên phải kể đến là nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ trong Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ. Trong đó, cần ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.
 


Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Thủy trình bày Kế hoạch tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Thủy trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong Bộ thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ như: Nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định về Văn hóa công vụ trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Biên soạn tài liệu bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ trong các cơ quan, tổ chức; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc; sơ kết tổng kết việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, tổ chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Công tác truyền thông; Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, tổ chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ,…

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Văn phòng Bộ trong việc triển khai kịp thời Đề án Văn hóa công vụ. Đây là việc làm cần thiết trong bối cảnh cả nước chung tay cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.


Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Lê Minh Hương phát biểu tại Hội nghị

Những nội dung được quy định trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được kế thừa có chọn lọc các văn bản trước đó, tuy nhiên, vấn đề kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở còn hạn chế. Đặc biệt là chế tài xử lý đối với những trường hợp vi phạm chưa được quy định cụ thể, chặt chẽ; cùng với đó, mệnh lệnh hành chính thực hiện chưa hiệu quả, do đó, các đại biểu đề nghị nên nghiên cứu mệnh lệnh của lực lượng vũ trang và quy định chi tiết nhằm thực hiện có hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, để khắc phục tình trạng công chức lựa chọn việc dễ, tránh việc khó, sử dụng thời giờ làm việc chưa hiệu quả và chưa tuân thủ nghiêm thứ bậc hành chính cũng cần quy định cụ thể, chi tiết; đặc biệt cần quy định rõ kỷ luật phát ngôn và sử dụng mạng xã hội đối với cán bộ, công chức.
 


Phó Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại Hội nghị

Không những vậy, trước thực trạng phối hợp trong giải quyết nhiệm giữa các đơn vị chưa tốt, các đại biểu đề nghị bổ sung quy định nhằm phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ của các hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch đã đề ra. Đề xuất bổ sung nhiệm vụ tổ chức triển lãm, in ấn, xuất bản nhằm quảng bá rộng rãi và phát huy tốt giá trị tài liệu lưu trữ.

Các đại biểu cũng đề nghị, cần có thông báo phân công nhiệm vụ cho các đơn vị và có lộ trình cụ thể; trong đó giao thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện trong đơn vị mình…
 


Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã làm rõ thêm một số vấn đề, tuy nhiên, việc đề xuất các phương pháp, cách làm để đạt hiệu quả thì chưa được đề cập đến. Để Đề án nhanh chóng đi vào cuộc sống, Bộ trưởng đề nghị phải triển khai ngay và rất cần sự vào cuộc của các cơ quan thông tin, báo chí, coi đây là điểm nóng của dư luận xã hội.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Văn phòng Bộ tiếp thu ý kiến đại biểu, hoàn thiện Kế hoạch với 3 nội dung: triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của các cơ quan hành chính nhà nước; nhiệm vụ triển khai trong Bộ Nội vụ và nhiệm vụ triển khai trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giao nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc; sơ kết tổng kết việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, tổ chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho Vụ Công chức – Viên chức chủ trì.

Nhiệm vụ Biên soạn tài liệu bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ trong các cơ quan, tổ chức giao Học viện Hành chính quốc gia chỉ trì biên soạn; giao Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thẩm định, đánh giá.

Về thông tin, tuyên truyền chung các hoạt động của Đề án, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giao Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Tạp chí Tổ chức nhà nước tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Đề án.

Về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, tổ chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng giao Vụ Công chức – Viên chức chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với Thanh tra Bộ và Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra.

Giao Vụ tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ rà soát các quy định tại các văn bản của Bộ đã ban hành có liên quan đến văn hóa công vụ, văn hóa công sở, để bổ sung vào quy chế đánh giá hàng năm, quy chế làm việc… tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng kế hoạch triển khai trong nội bộ của Bộ.

Giao thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch triển khai trong đơn vị mình, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế đánh giá, quán triệt đến từng công chức, viên chức nội dung của Đề án.

Giao Chánh Văn phòng Bộ rà soát các điều kiện, phương tiện làm việc để đáp ứng đủ điều kiện thực hiện Đề án.

Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị khi xây dựng văn bản cần có chế tài xử lý đối với những trường hợp vi phạm nhằm đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt nhất Đề án Văn hóa công vụ. Các nhiệm vụ phải được hoàn thành trong quý 1 năm 2019./.


Theo Moha.gov.vn

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE